Skip to content
Versterk uw balans met Vervroegde Betaling - Digit89

Versterk uw balans met Vervroegde Betaling

december 13, 2023 - Mathieu Wemaere

Optimalisatie van de Balans:

De balans is bijzonder belangrijk omdat het u en andere belanghebbenden op de hoogte houdt van uw financiële positie.

Om uw balans te verbeteren, is de eerste stap het optimaliseren van de incasso van uw vorderingen, waardoor uw kasomzettingcyclus wordt verkort (gemeten door DSO, zoals hieronder uitgelegd). Een zorgvuldige aandacht voor de positie van het werkkapitaal kan de balans versterken, omdat cash, vaak aangeduid als ‘bedrijfsoxygenium’, het meest tastbare teken is van een sterke balans. Cash is onmisbaar voor het bereiken van korte-termijndoelen zoals het betalen van werknemers, handelsverplichtingen en diverse andere kosten.

Het presenteren van een solide balans met een sterke kasstroom kan echter een uitdaging zijn, vooral als werkkapitaal vastzit in de debiteuren (AR). Langdurige betalingstermijnen vormen voortdurende uitdagingen voor leveranciers, gedreven door factoren zoals stijgende inflatie, rentetarieven en andere marktfactoren die klanten aanzetten tot het behouden van hun werkkapitaal.

Het goede nieuws is dat er manieren zijn om uw betalingscycli te verbeteren en de metrieken van uw bedrijf eenvoudig en efficiënt te verbeteren. Digit89 stelt leveranciers in staat om hun vorderingen te converteren naar cash, indien nodig. Op de Digit89 online interface kunt u de vroege betaling van uw keuze aanvragen in ruil voor een betaalbare korting.

Wat is DSO “Days Sales Outstanding”?

Days Sales Outstanding (DSO) is een veelgebruikte maatstaf voor hoelang het duurt voordat een bedrijf betaling ontvangt voor een factuur. Een hogere DSO betekent dat een bedrijf veel langer nodig heeft om te incasseren en kan leiden tot liquiditeitsproblemen vanwege de langere tijd tussen de verkoop en het moment van betaling.

Om de DSO te berekenen, deelt u de debiteuren door de totale verkopen in een bepaalde periode en vermenigvuldigt u dit aantal met het aantal dagen in die periode:

DSO=(Totale kredietverkopen / Saldo debiteuren) × Dagen

Als voorbeeld, als Leverancier X gedurende een jaar €160.000 aan debiteuren heeft opgebouwd en €900.000 aan verkopen heeft gerealiseerd, zou de DSO-berekening zijn:

DSO=(900K€ / 160K€)×365= 65 DSO

Dit betekent dat het gemiddeld 65 dagen duurt om betaling te ontvangen van klanten na de verkoop.

Hoe de DSO te verbeteren?

1° Verbetering van het Beheer van Openstaande Facturen: Efficiënt beheer van openstaande facturen is cruciaal, omdat klanten sneller betalen als u openstaande facturen nauwlettend volgt (waarborging van correcte ontvangst en goedkeuringsstatus, verzending van betalingsherinneringen, …).

Traditionele methoden omvatten regelmatig contact met de klant (via e-mail of telefoon), maar dit blijkt ineffectief en tijdrovend: bedrijven besteden ongeveer 10 uur per week aan het beheer van openstaande facturen.

Gelukkig biedt het Digit89-platform volledig inzicht in de behandeling van uw facturen door uw klanten. Als uw klanten zich hebben aangesloten bij Digit89, uploaden ze automatisch alle gegevens van hun leveranciersfacturen naar Digit89. Dit geeft u, als leverancier, de mogelijkheid om uw openstaande facturen en hun status te bekijken door eenvoudig in te loggen op uw Digit89 online interface.

2° Oplossingen voor Vervroegde Betaling: Oplossingen voor vroege betaling zijn een kosteneffectieve manier om de DSO aanzienlijk te verminderen en tegelijkertijd uw klantrelaties te versterken. Vroege betalingen stellen u in staat om uw debiteuren en uw kasstroom te verbeteren door uw vorderingen om te zetten in contanten.

Digit89 vergemakkelijkt dit proces door u te laten kiezen welke facturen u wilt versnellen door eenvoudig in te loggen op uw Digit89 online interface. De geselecteerde facturen worden onmiddellijk betaald door Digit89 in ruil voor een kleine korting (lager dan een commerciële korting).

In tegenstelling tot traditionele benaderingen van vroege betaling, stelt dit model leveranciers in staat om te kiezen wanneer ze om vroege betaling vragen. Dit geeft u controle over uw DSO en verhoogt uw kasstroom tegen aanzienlijk lagere kosten dan andere oplossingen voor werkkapitaal, zoals leningen, kredietlijnen, factoring of commerciële korting.