Skip to content
beeld. iemand uit de ziekenhuissector. Artikel titel : Éric Baeyens, CFO van CHR de la Haute Senne: Waarom sloot het ziekenhuis zich aan bij Digit89?

Éric Baeyens, CFO van CHR Haute Senne: Waarom sloot het ziekenhuis zich aan bij Digit89?

november 28, 2023 - Mathieu Wemaere

In het huidige economische klimaat worden leveranciers van ziekenhuizen geconfronteerd met grote financiële uitdagingen vanwege de voortdurende inflatie en stijgende rentetarieven.

In deze context is de rol van ziekenhuizen essentieel voor de financiële gezondheid van de sector. We spraken met Éric Baeyens, Chief Financial Officer van het Centre Hospitalier Haute Senne (CHR), een ziekenhuis dat zich inzet voor een maatschappelijk verantwoordelijke benadering.

Vandaag deelt hij met ons zijn ervaringen met het Digit89-platform en hoe dit helpt om het leveranciers-ecosysteem te versterken.

Kunt u ons meer vertellen over het CHR Haute Senne?

Het CHR Haute Senne is ontstaan uit de fusie van het ziekenhuiscentrum Braine-le-Comte en het burgerlijk ziekenhuis op 1 januari 1996. Wij zijn een bescheiden instelling met 246 bedden en hebben de afgelopen 15 jaar een continue groei doorgemaakt. Het CHR heeft ook het geluk van een gezonde financiële bedrijfsvoering.

We hebben een innovatieve visie en zijn trots op onze ‘betrokken’ certificering van Afnor als onderdeel van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Met dit in gedachten zijn we onze samenwerking met Digit89 begonnen in mei 2023.

Wat is het Digit89-platform?

Digit89 is een platform waar we dagelijks onze uitstaande leveranciersfacturen communiceren, wat hen een dubbel voordeel biedt.

Ten eerste biedt het leveranciers de mogelijkheid om gratis de gedetailleerde status van hun facturen te raadplegen. Deze toegenomen transparantie stelt hen in staat eenvoudig te controleren of hun facturen zijn verwerkt, geaccepteerd of betaald, waardoor hun accountbeheer wordt vereenvoudigd.

Daarnaast hebben ze de mogelijkheid om een vervroegde betaling aan te vragen voor de facturen naar hun keuze, met een discontotarief dat begint bij 0,5%. Deze optie bevordert proactief kasbeheer, wat waardevolle flexibiliteit biedt.

Waarom heeft u besloten om lid te worden van het Digit89-platform?

We kozen voor Digit89 vanwege de gemakkelijk te implementeren oplossing voor onze leveranciers. We zijn ons ervan bewust dat veel van hen diverse MKB-bedrijven zijn en dat het beheren van betalingstermijnen vaak een uitdaging is voor hun cashflow.

Het Digit89-platform biedt een concrete oplossing voor deze uitdaging door leveranciers toegang te bieden tot betaalbare kasstromen via vervroegde betaling. De aangeboden discontotarieven zijn gebaseerd op de financiële soliditeit van het ziekenhuis, niet op die van de leverancier. Zo profiteert de leverancier van de financiële reputatie van zijn klant.

Deze benadering is bedoeld om de financiële druk op de leveranciers te verlichten, wat bijdraagt aan de stabiliteit van hun activiteiten.

Vanuit het perspectief van het ziekenhuis **hebben we onze toewijding aan onze leveranciers gerealiseerd, door onze bereidheid te tonen om oplossingen aan

te nemen die actief hun financiële behoeften en doelstellingen ondersteunen.**

Wat zijn de voordelen voor het ziekenhuis?

De voordelen voor ons zijn tweeledig. Ten eerste, als onderdeel van onze betrokken benadering van maatschappelijk verantwoord ondernemen, realiseren we onze toewijding aan onze stakeholders, hier, onze leveranciers. **Deze samenwerking maakt deel uit van een initiatief om onze banden met degenen die aanzienlijk bijdragen aan de bevoorradingsketen van het ziekenhuis te versterken.

Operationeel vereenvoudigen we de dagelijkse routine van leveranciers door hun interacties met onze boekhouding te stroomlijnen. Dankzij het Digit89-platform hoeven ze niet langer ons boekhoudteam te contacteren voor informatie over de status van hun facturen. Nu wordt hen directe toegang geboden, wat een aanzienlijke tijdsbesparing betekent voor alle betrokken partijen.

Hoe verliep het implementatieproces?

Het gehele proces verliep zeer soepel.

Op administratief gebied is de ondertekening van de overeenkomst door beide partijen de enige (gratis) formaliteit die nodig is.

Technisch gezien is er al een plug-in beschikbaar voor ons IT-systeem, Easi Adfinity, wat zorgt voor een efficiënte en snelle implementatie. We hebben het hier niet over integratie, maar gewoon over automatische gegevenscommunicatie naar het Digit89-platform, wat onze processen niet beïnvloedt en ons niet blootstelt aan veiligheidsrisico’s.

Deze stappen kunnen gemakkelijk in één dag worden voltooid, wat de eenvoud van het proces benadrukt.

Ten slotte wordt vanuit logistiek oogpunt de integratie van leveranciers direct gedaan tussen Digit89 en de leveranciers.

Hoe is de balans vandaag?

Vandaag is onze beoordeling al zeer positief.

Bijna 140 leveranciers zijn nu verbonden met het platform, en de voordelen van ons lidmaatschap worden tastbaar.

Operationeel biedt het platform gedetailleerde zichtbaarheid, waardoor leveranciers snel eventuele problemen in de verwerking van hun facturen kunnen detecteren, zoals niet-ontvangst, wat onmiddellijke correctie mogelijk maakt.

Ten slotte hebben we leveranciers die regelmatig gebruikmaken van verzoeken om vervroegde betaling, wat een cruciale hefboom kan zijn in het beheer van hun cashflow.

Digit89 is een collaboratief digitaal platform dat de koper en zijn leveranciers verbindt. Onze visie is om bedrijven in staat te stellen actief samen te werken om leveranciers de mogelijkheid te bieden hun kasbeheer te controleren.

Klik hier voor meer informatie over de voordelen van onze oplossing voor de ziekenhuissector.

Aarzel niet om een demonstratie aan te vragen of contact op te nemen met ons team voor meer informatie over ons platform!